مینیفر به منظور ارائه خدمات در سراسر کشور اقدام به اعطای نمایندگی و عامل فروش نموده است. جهت بررسی و احراز شرایط فرم زیر را تکمیل نمایید، در اسرع وقت کارشناسان جهت هماهنگی های لازم با شما تماس حاصل می نمایند.