با سلام

در این صفحه شما محصولاتی که از مینیفر خریداری نموده اید را می بینید.

با کلیک بر روی مشخصات هر محصول (catalogue)صفحه اطلاعات مربوط به نحوه استفاده و یا نصب و اسمبل محصول مینیفر قابل دریافت است.